За вас, първокласници!

Уважаеми родители,

мили деца,

на страницата Прием – 1. клас е публикувана актуална информация  и график на дейностите за приема на ученици в 1. клас за учебната 2020/2021 година.