Важно за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април 2020г. на страницата Прием – 1. клас е публикувана подробна информация за извършване на процедурата за подаване и прием на документи за кандидатстване по електронен път.

Заедно ще се справим!