На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

Подаването на заявления за ПЪРВИ клас за учебната 2020/2021 година ще се осъществи от 21 април до 21 май.

Заявлението може да изтеглите от рубриката „Прием I клас“ на сайта на училището. Попълнете го и го изпратете на имейл priem.1class@36sou.com. Не е необходимо да приложите документи за адресна регистрация и семейно положение. Училището има ангажимент да направи съответната проверка.

Вие ще получите входящ № от нас на посочения от Вас имейл.

При невъзможност да изпратите сканирано заявление с Ваш подпис или подписано електронно, 36 СУ ще приеме заявлението и без такъв.

Очакваме Ви!

 Уважаеми родители,

Децата, кандидатстващи за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. се разпределят в първа група, както следва:

–          Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

–          Деца, които имат братя или сестри в същото училище, навършващи 12 години през 2020 г.

За други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище, се ползва критерий 8.7.- 4 точки.