На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изходящ №РУО 1-10145/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14.05.2020 г. заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в 36 СУ „М. Горки“!

Работно време на училищната комисия: 

9.00 часа – 16.00 часа

Влизането в училище се осъществява според изискванията за предпазни средства в затворено помещение.

Съобщението се отнася само за родители, които не са подали заявление на email адрес!