На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Брой незаети места за второ класиране – 21

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на Национално външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително.

Заявлението за второ класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес priem.1class@36sou.com

Заявление за второ класиране

или в училище от 9.00 до 17.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18.00ч.