За вас, седмокласници!

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомяваме, че комисията ще работи на територията на училището от 8.00 до 18.00 часа етаж 2, кабинет 206.