За вас, седмокласници!

Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране в 36 СУ

Незаети места след трети етап на класиране

  • Чужд език – ИтЕ – интензивно изучаване – 3
  • Чужд език – АЕ – разширено изучаване – 0

Срок за подаване на документи: 04.08.2020 г. – 06.08.2020 г. от 8.00 до 16.00 ч.

Класиране – 07.08.2020 г. – 9.30 ч.

Записване – 07.08.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  • оригинал на свидетелството за основно образоване
  • оригинал на служебна бележка за положените изпити от НВО

Учениците трябва да отговарят на следните условия:

  • да са завършили основно образование в годината на кандидатстването
  • да не са по-възрастни от 17 години в годината на кандидатстване

Балообразуване:

Сбор от:

2 х изпит БЕЛ

2 х изпит математика

оценка от свидетелството за 7 клас по БЕЛ

оценка от свидетелството за 7 клас по математика

Когато има ученици с равен бал, те се класират по чл. 59 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.