Съобщение

Свободни места след 7. клас  – четвърто класиране  за учебната 2020/2021 година в 36 СУ “М. Горки“ – няма