Родителска среща за 1. клас

Уважаеми родители,

На 08.09.2020 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от първи клас.
Моля за присъствие само на един представител от семейство!
Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.