Родителска среща

Уважаеми родители,

На 17.09.2020г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от II, III и IV клас.
На 18.09.2020 г. (петък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от V до XII клас.
При провеждане на родителските срещи ще бъдат спазвани  всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.