От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5  до 12 клас в 36 СУ „Максим Горки“, при спазване на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Повече информация ТУК