Резултати от олимпиадата по италиански език – областен кръг

П Р О Т О К О Л
с окончателните резултати на учениците, класирани за участие в националния кръг на Олимпиадата по италиански език за учебната 2020/2021 година, който ще се проведе на 21 март 2021 г. от 10 ч. 

ПРОТОКОЛ

за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по италиански език 2021 г.

Уважаеми участници в националния кръг на Олимпиадата по италиански език,
Информираме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка на 21.03.2021 г. националният кръг на Олимпиадата по италиански език ще се проведе в училищата-координатори по региони. Участниците от град София ще се явят в 105 СУ „Атанас Далчев“, ул. „Пимен Зографски“ № 7.
Пожелаваме успех на всички в националния кръг на Олимпиадата по италиански език!