За социално и отговорно шофиране

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в Списъка на иновативните училища.

През тази учебна година завършва четиригодишният цикъл на иновацията, свързана с обучението на учениците за социални компетентности и отговорно поведение на пътя – в иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“.

С подкрепата на родителите и учителите иновативните дейности добиха популярност сред учениците. Иновативната система доведе до положителни резултати, свързани с повишаване на успеха, намаляване броя на отсъствията в училище, активното участие в различни извънкласни прояви.

На 04.03.2021 г учениците:

 1. Станислава Валериева Йорданова
 2. Александра Георгиева Иванова
 3. Спас Светозаров Карафезов

от 12б клас бяха наградени с грамоти и еднократни стипендии за постигнати високи резултати в обучението на иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“ през учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 година.

Наградите бяха връчени от г-жа Светла Нотева, директор на 36 СУ“ Максим Горки“, която поздрави дванадесетокласниците и им пожела съзнателно, отговорно и безаварийно шофиране.

 • 0001
 • 0001
 • 0001
 • 20210304_142822
 • 20210304_142853
 • 20210304_142923
 • 20210304_143006
 • 20210304_143044
 • 20210304_143309
 • 20210304_142618
 • 20210304_142606
 • 20210304_142509
 • 20210304_142504
 • 20210304_142437