ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ – ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

1. – 4. клас ТУК