Уважаеми родители,

Предвид увеличения брой седмици за учениците от I до IV клас, след обсъждане на педагогически съвет, се взе решение да работим по следните графици по класове.

Присъствието на учениците не е задължително.

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

1д клас

2а клас

2б клас

2в клас

2г клас

2д клас

3а клас

3б клас

3в клас

3г клас

4а клас

4б клас

4в клас

4г клас

4д клас