Уважаеми родители и ученици от V и VI клас,

предвид увеличения брой учебни седмици в периода от 15.06 до 30.06.2021 година вкл. са планирани занимания по интереси. Занятията ще се провеждат от 13.30 до 19.10 часа, съгласно седмичното разписание на класовете за втория учебен срок.

Присъствието на учениците не е задължително.