На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Комисията за прием на документи за записване на ученици в първи клас ще работи по следния график в дните на НВО VII и X клас:

16.06.2021 г – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

17.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

18.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч.

През останалите дни се запазва вече установеният график от 08:30 ч.  до 17:30 ч.