На вниманието на родителите на първокласниците

Уважаеми родители,

на 05.07.2021 г. /понеделник/ от 18.30 часа ще се проведе обща родителска среща за записаните в първи клас ученици за учебната 2021/2022 година.