Разпределение на класовете по смени за I срок на учебната 2021/2022 година.

Уважаеми родители и скъпи ученици,

За първи срок на учебната 2021/2022 г. обучението по класове ще бъде както следва:

Първа смяна:

1 клас, 2 клас, 3 клас, 5 клас, 6 клас, 11 клас и 12 клас

Втора смяна:

4 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас и 10 клас.

От ръководството