Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Брой свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – 1 място;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 2 места.

Подаване на документи – от 03.08.2021г. до 05.08.2021г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 06.08.2021г. – 9.30ч.

Записване на приетите ученици – 06.08.2021г. – от 9.30ч до 16.00ч.

 

От ръководството