Родителска среща за 1-ви клас

Уважаеми родители,

На 08.09.2021 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от първи клас.

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

Списъци на учениците от първи клас по паралелки може да видите тук.