Родителска среща 5 клас

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 г. (понеделник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от пети клас.

Разпределението на учениците по паралелки ще получите като съобщение в електронен дневник „Школо“

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.