Откриване на учебната 2021/2022 година

Откриването на учебната година ще бъде на 15.09.2021г. от 9.30 ч. на двора на 36 СУ за учениците от I, II, III, IV, V и VIII клас, при спазване на всички противоепидемични мерки.

В класните стаи ще се проведе час на класа по следния график:

От 10.00-11.00 часа

I клас – първи етаж / старо крило

II клас – втори етаж / старо крило

III клас – трети етаж / ново крило

IV клас – първи етаж / ново крило

V клас – втори етаж / ново крило

VIII клас – втори етаж / ново крило

От 11.00-12.00 часа

VI клас – първи етаж / ново крило

VII клас – втори етаж / ново крило

От 12.00-13.00 часа

IX клас – втори етаж / ново крило

X клас – втори етаж / ново крило

XI клас – втори етаж / ново крило

XII клас – втори етаж / ново крило