Родителска среща за 2, 3, 4 клас

Уважаеми родители,

На 21.09.2021 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от втори, трети и четвърти клас.

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.