Родителска среща 6, 7, 9, 10, 11, 12 клас

Уважаеми родители,

На 23.09.2021 г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от шести, седми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас.

Моля за присъствие само на един представител от семейство!

Родителската среща ще протече съобразно всички изисквания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.