Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че от утре, 21.10.2021г. учениците от I-ви до XII-ти клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда. Обучението ще се провежда в платформата Teams съобразно седмичното разписание.

От ръководството