Творчество за Коледа

Гимназиален курс представя:

Il Natale in Italia

Празниците в Италия и в България