Информация за учениците от 7 клас относно провеждане на НВО и график на дейностите

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, ТУК може да се запознаете с писмо до родителите на седмокласниците и график на дейностите от д-р ВАНЯ КАСТРЕВА, Началник на РУО-София.