Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас за учебната 2022/2023 година

Брой свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – няма свободни места;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 3 места.

Подаване на документи – от 04.08.2022г. до 05.08.2022г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 08.08.2022г. – 9.30ч.

Записване на приетите ученици – 08.08.2022г. – от 9.30ч до 16.00ч.

От ръководството