Класиране за обявено свободно място за ученици, кандидатстващи след VII клас

Списък на класираните

ученици след VII клас

след четвърто класиране

за учебната 2022/2023 година

36 СУ „Максим Горки“

Природни науки – АЕ интензивно изучаване ИтЕ

№ по редВходящ №Бал
11081-54223.25
резерви
11081-55192.75