Родителска среща за 5 и 8 клас

Уважаеми родители,

На 13.09.2022 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от пети и осми клас.