Информация за незаети места след четвърти етап на класиране за учебната 2022/2023г.

36 СУ „Макси Горки“ обявява следните свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – няма свободни места;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 1 място.

Подаване на документи – от 07.09.2022г. до 08.09.2022г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 09.09.2022г. – 12.00 ч.

Записване на приетите ученици – 12.09.2022г. – от 9.30ч до 16.00ч.

От ръководството