Родителска среща

Уважаеми родители,

На 20.09.2022 г. (вторник) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от шести, седми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас.

На 21.09.2022 г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща по класове за учениците от втори, трети и четвърти клас.