Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Информация за незаетите места за четвърти етап на класиране след 7 клас

Брой свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – 1 място;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 2 места.

Подаване на документи – от 03.08.2021г. до 05.08.2021г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 06.08.2021г. – 9.30ч.

Записване на приетите ученици – 06.08.2021г. – от 9.30ч до 16.00ч.

 

От ръководството

Прочетете

На вниманието на кандидат-гимназистите и техните родители!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

  1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

  1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

  1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в 36 СУ „Максим Горки“, като подават следните документи:

-заявление до Директора за записване в 36 СУ – предоставя се от училището или предварително може да попълните приложените по долу;

-оригинал на свидетелство за основно образование;

-копие на удостоверение за раждане на ученика

Приложения:

Заявление за паралелка с профил „чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език;

Заявление за паралелка с профил „природни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

 

От ръководството.

Прочетете

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност

24

Честит празник!

 

Прочетете

Резултати от олимпиадата по италиански език – областен кръг

П Р О Т О К О Л
с окончателните резултати на учениците, класирани за участие в националния кръг на Олимпиадата по италиански език за учебната 2020/2021 година, който ще се проведе на 21 март 2021 г. от 10 ч.  (още…)

Прочетете