За социално и отговорно шофиране

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в Списъка на иновативните училища.

През тази учебна година завършва четиригодишният цикъл на иновацията, свързана с обучението на учениците за социални компетентности и отговорно поведение на пътя – в иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“.

С подкрепата на родителите и учителите иновативните дейности добиха популярност сред учениците. Иновативната система доведе до положителни резултати, свързани с повишаване на успеха, намаляване броя на отсъствията в училище, активното участие в различни извънкласни прояви.

На 04.03.2021 г учениците:

  1. Станислава Валериева Йорданова
  2. Александра Георгиева Иванова
  3. Спас Светозаров Карафезов

от 12б клас бяха наградени с грамоти и еднократни стипендии за постигнати високи резултати в обучението на иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“ през учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 година. (още…)

Прочетете

Промяна в учебния процес

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. На Министъра на здравеопозаването

Ви уведомявамe,

Преустановяват се присъствените учебни занятия в 36 СУ за учениците от гимназиален етап на образование (8аб, 9аб, 10а, 11а, 12аб) за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

За този период учебните часове ще се провеждат в електронна среда, изпълнявайки седмичното разписание. (още…)

Прочетете

15.09.2020 г. – график за учениците от 36 СУ

Откриването на учебната 2020/2021 година с празнично тържество ще се състои само за I, V и  VIII клас в двора  на училището от 900 часа. От 930 часа класовете влизат в класните стаи с учителите си.

Останалите класове ще бъдат посрещнати от класните си ръководители в класните стаи по следния график:

II и III клас – от 1030 до 1110 часа;

IV клас  – от 1200 до 1240 часа;

VI и XII клас – от 1040 до 1120 часа;

VII, IX, X, XI клас  – от 1230 до 1310 часа. (още…)

Прочетете