Разпределение на класовете по смени за I срок на учебната 2021/2022 година.

Уважаеми родители и скъпи ученици,

За първи срок на учебната 2021/2022 г. обучението по класове ще бъде както следва:

Първа смяна:

1 клас, 2 клас, 3 клас, 5 клас, 6 клас, 11 клас и 12 клас

Втора смяна:

4 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас и 10 клас.

От ръководството

Прочети

Запознаване с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО

Запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

  • БЕЛ VІІ и Х клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
  • математика VІІ и Х клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • чужди езици VІІ и Х клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят. (още…)

Прочети

Покорявайте върхове и сбъдвайте мечтите си!

Дипломираха се момичетата и момчетата от випуск 2021г. На тържеството, състояло се на 22.06.2021 г., директорът г-жа Светла Нотева и класните ръководители на 12А и 12Б връчиха документите за зрелост. (още…)

Прочети

За социално и отговорно шофиране

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в Списъка на иновативните училища.

През тази учебна година завършва четиригодишният цикъл на иновацията, свързана с обучението на учениците за социални компетентности и отговорно поведение на пътя – в иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“.

С подкрепата на родителите и учителите иновативните дейности добиха популярност сред учениците. Иновативната система доведе до положителни резултати, свързани с повишаване на успеха, намаляване броя на отсъствията в училище, активното участие в различни извънкласни прояви.

На 04.03.2021 г учениците:

  1. Станислава Валериева Йорданова
  2. Александра Георгиева Иванова
  3. Спас Светозаров Карафезов

от 12б клас бяха наградени с грамоти и еднократни стипендии за постигнати високи резултати в обучението на иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“ през учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 година. (още…)

Прочети