Разпределение на класовете по смени за I срок на учебната 2021/2022 година.

Уважаеми родители и скъпи ученици,

За първи срок на учебната 2021/2022 г. обучението по класове ще бъде както следва:

Първа смяна:

1 клас, 2 клас, 3 клас, 5 клас, 6 клас, 11 клас и 12 клас

Втора смяна:

4 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас и 10 клас.

От ръководството

Прочети

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Комисията за прием на документи за записване на ученици в първи клас ще работи по следния график в дните на НВО VII и X клас:

16.06.2021 г – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

17.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

18.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч. (още…)

Прочети

Уважаеми родители,

Предвид увеличения брой седмици за учениците от I до IV клас, след обсъждане на педагогически съвет, се взе решение да работим по следните графици по класове.

Присъствието на учениците не е задължително.

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

1д клас (още…)

Прочети