Запознаване с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО

Запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

  • БЕЛ VІІ и Х клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
  • математика VІІ и Х клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • чужди езици VІІ и Х клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят. (още…)

Прочети

Покорявайте върхове и сбъдвайте мечтите си!

Дипломираха се момичетата и момчетата от випуск 2021г. На тържеството, състояло се на 22.06.2021 г., директорът г-жа Светла Нотева и класните ръководители на 12А и 12Б връчиха документите за зрелост. (още…)

Прочети

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Комисията за прием на документи за записване на ученици в първи клас ще работи по следния график в дните на НВО VII и X клас:

16.06.2021 г – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

17.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:30 ч.

18.06.2021 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч. (още…)

Прочети

Уважаеми родители и ученици от V и VI клас,

предвид увеличения брой учебни седмици в периода от 15.06 до 30.06.2021 година вкл. са планирани занимания по интереси. Занятията ще се провеждат от 13.30 до 19.10 часа, съгласно седмичното разписание на класовете за втория учебен срок.

Присъствието на учениците не е задължително.

Прочети