На вниманието на учениците от 7. клас и техните родители

Уведомяваме Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.  (още…)

Прочетете

Трето класиране – 1. клас учебна 2020/2021 година

student 1class

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ “М. Горки“ както следва:

23.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

24.06.2020г. – от 09.00ч. до  17.00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.

Списък на приетите ученици на трето класиране в 36 СУ „М. Горки“

Прочетете

Незаети места за трето класиране в 1. клас учебна 2020/2021

student 1class

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Брой незаети места за трето класиране – 10

Заявлението за трето класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес:  priem.1class@36sou.com. или в училище:

  • 19.06.2020 г. – от 09.00 до 17.00 часа
  • 22.06.2020 г. – от 09.00до 12.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на трето класиране – 22.06.2020 г., 18.00ч.

Заявление за трето класиране в 36 СУ учебна 2020/2021

Прочетете

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

student 1class

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Брой незаети места за второ класиране – 21

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на Национално външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително.

Заявлението за второ класиране за 36 СУ може да подадете online, на адрес priem.1class@36sou.com

Заявление за второ класиране

или в училище от 9.00 до 17.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18.00ч.

Прочетете