Проект „Твоят час“

36316642_1762037003887428_6985143959047634944_n

В края на месец юни приключиха заниманията по проект „Твоят час“ – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  (още…)

Прочетете

С участието на наши ученици и родители

1_Izbiram_sebe_si

Ето как родители и деца написаха Избирам себе си на тренинг-семинара за деца и родители провел се на 18.11.2017 г. в гр. Банкя. Събитието беше посветено на Деня на християнската младеж и семейство и беше част от програмата „Избирам себе си”, която се осъществява от ПИЦ по ПН-София вече четвърта година. Участие взеха 26.СУ, 36.СУ, 78.СУ, 79.СУ и 107.ОУ (още…)

Прочетете

Годишна лектория за Република Корея

корея

Важно!

Уважаеми родители,

от м. ноември в 36 СУ започва годишна лектория, посветена на Република Корея.

Учениците ще се запознаят с различните лица на тази необикновена страна. (още…)

Прочетете

ПОЗНАВАТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

3

36 СУ „Максим Горки“ продължава работата си по Програмата за училища посланици на Европейския парламент и през новата 2017/2018 учебна година. През предходната учебна година ние бяхме сред първите двайсет училища в България, спечелили възможност за участие в този проект. Целта е все по-широк кръг българи и по-конкретно ученици в гимназиалната степен на обучение да се запознаят с ценностите на Европейския съюз и да се развиват като отговорни и активни граждани. Успешната работа на старшите и младшите посланици бе високо оценена и Информационното бюро на ЕП в България ни връчи почетен плакет. (още…)

Прочетете