Доклад-анализ за учебната 2018/2019 година в 36 СУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2017/2018 година в 36 СУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2016/2017 година в 36 СУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2015/2016 година в 36 СОУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2014/2015 година в 36 СОУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2013/2014 година в 36 СОУ „Максим Горки“

Доклад-анализ за учебната 2012/2013 година в 36 СОУ „Максим Горки“