гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Свободни места за ученици

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА 2022/2023 год.

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!

Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 36 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF от тук)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
  5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап (за 5. клас)
  6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
  7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
  8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)

1 клас – няма

2 клас – 4 места

3 клас – 5 места

4 клас – няма

5 клас – 6 места

6 клас – няма

7 клас – няма

8 клас – няма

9 клас – няма

10 клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на А.Е. – 1 място

11 клас – няма

12 клас – няма