гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Еразъм +

учебна 2018/2019 година

Slide1

В 21 век учителите са изправени пред предизвикателството да обучават деца, чието мислене, възприятие, поведение и очаквания са коренно различни и продължават да се изменят всеки ден. Училищното образование днес е поставено пред голямо предизвикателство – да осигури адекватно обучение на деца, чиито начин на мислене, поведение, предпочитания, очаквания и стил на учене са коренно различни. В същото време новите реалности в Европа и света изискват от учениците да притежават знания и умения, чрез които да могат да се развиват самостоятелно, да притежават компетентности, които да им помогнат да се реализират в постоянно променящия се свят – дигитални умения, общуване на роден и чужд език, умения за самостоятелно учене, за инициативност и предприемчивост, обществени и граждански компетентности, за математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите. Необходими са нови инструменти, нови методи на преподаване и ново съзнание.

Ново поколение класна стая – презентация

Репортажи от Португалия – културно-историческа програма

Португалия в снимки – фотоалбум

2014/2016 година

Програмата за образование и обучение „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

От 2014 г. учениците от 36 СОУ и училище „Джовани Батиста Вико“ от град Киети, Италия работят съвместно по програмата. Реализирани са два етапа на проект  „Мисъл в Действие“.

Учениците представят проучвания върху биографиите и дейността на знакови личности от XIX  и XX век, свързани с историята на България и Италия.

„Любов“ – сюжетно-тематичен танцов спектакъл, създаден от учениците от 36 СОУ и училище „Джовани Батиста Вико“ от 12.03.2016 г. до 22.03.2016 г., при провеждането на втория етап на проект  „Мисъл в Действие – 2“.