гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Езиково обучение

Учебна 2019/2020 година

Италиански език 

Резултати от олимпиадата по италиански език  – Областен кръг – град София

Уважаеми ученици,

резултатите по италиански език  са изпратени на училищата, в които учите. Уведомяваме Ви, че класираните ученици за Национален кръг могат да са явят в 36 СУ на 27.06.2020г. /събота/ от 8.00 часа.

Явете се в 36 СУ не по-късно от 7.30 часа с документ за самоличност и с лични предпазни средства /маски, ръкавици/.

Очаквайте още подробности на нашия сайт.

Английски език

36 СОУ участва в програмата „Oxford Porofessional Development Programme of seminars“
Capture

Италиански език

Традиционни съвместни дейности – културен обмен, проект COMENIUS, Erasmus +, с училища от Италия, които развиват езиковите и културни компетентности на учениците, приети след завършен 7. клас в паралелката с интензивно изучаване на италиански език.