Лични данни GDPR

Длъжностно лице за защита на личните данни:

адвокат Елена Иванова Златева

тел. 0882030565

e-mail: ezlateva@abv.bg

 

Инструкция лични данни

Политика лични данни