гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

История

История на 36 Средно училище  „Максим Горки“

В началото на 1915 г. жителите на квартал „Красно село“ избрали училищна комисия, която подала заявление до Софийска окръжна училищна инспекция за откриване на училище, но заявлението не било пуснато в ход.

На 27 август 1915 г. Боянското училищно настоятелство взело решение да иска увеличение на училищния персонал, а също така и отделно помещение за откриване на училище в района на „Красно село“ като клон на Боянското.

На 29 август 1915 г. МНП разрешило исканото увеличение.

На 1 семптември 1915 г. се открило училище, като клон на Боянското с 4 отделения и 79 деца.

На 29 юни 1916 г. с писмо № 2329 Софийският окръжен училищен инспекторат утвърдил решението на Боянското училищно настоятелство (протокол 4, т. 1), с което клонът към Боянското училище се отделя в самостоятелно училище.

1916 г. се приема Григорианският календар.

На празника на Св. св. Кирил и Методий на училището е дадено името на солунските братя.

На 18 септември 1920 г. е открит клон от училището, който се именува „Иван Вазов“.

На 15 октомври 1929 г. (със заповед № 3738) е открит клон на училището в квартал „Изливо“ (днес местност около Световрачане) с име „Цар Симеон“.

На 31 октомври 1938 г. със заповед училището се преименува на 26 Софийско основно училище „Генерал Иван Колев“.

През месец април 1950 г. 26 Народно основно училище „Генерал Иван Колев“ е преименувано на името на писателя Максим Горки.

През месец септември 1955 г. Основно училище „Максим Горки“ получава номер №51 (съгласно указанието на отдел Народна просвета).

От 1 септември 1959 г. 51 Народно основно училище „Максим Горки“ прераства в Пълно средно смесено училище с номер №36 (36 „Максим Горки“).

Новата статия за историята на 36 СУ „Максим Горки“ на сайта на училището е променена след задълбочено проучване на летописната книга и проучвателните дейности във връзка със стогодишния юбилей на училището през 2015 година.