гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

Учебна 2023/2024 година

II срок

Начален етап  – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК

Прогимназиален и гимназиален етап – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК

 

I срок

Начален етап  – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК

Прогимназиален и гимназиален етап – информация за консултациите на учителите с ученици  и среща с родители можете да намерите ТУК