гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Ръководство

Директор

Луиза Накова

 

Заместник-директори по учебната дейност

  1. Иглика Мастравчиева – Заместник-директор по учебната дейност;
  2. Петя Йовева – Заместник-директор по учебната дейност;

 

Заместник-директор по административната дейност

  1. Василена Арсова