Ръководство

Директор

Светла Нотева

 

Заместник-директори по учебната дейност

  1. Иглика Мастравчиева – Заместник-директор по учебната дейност в начален етап;
  2. Луиза Накова – Заместник-директор по учебната дейност в прогимназиален и гимназиален етап;

 

Заместник-директор по административната дейност

  1. Василена Арсова