гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Учебни планове

Учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2 а, б, в клас

Училищен учебен план за 2 г клас

Училищен учебен план за 3 а клас

Училищен учебен план за 3 б клас

Училищен учебен план за 3 в, г, д клас

Училищен учебен план за 4 а клас

Училищен учебен план за 4 б клас

Училищен учебен план за 4 в, г клас

Училищен учебен план за 4 д клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 7 клас

Училищен учебен план за 8 а клас

Училищен учебен план за 8 б клас

Училищен учебен план за 9 а клас

Училищен учебен план за 9 б клас

Училищен учебен план за 10 а клас

Училищен учебен план за 10 б клас

Училищен учебен план за 11 а клас

Училищен учебен план за 11 б клас

Училищен учебен план за 12 а клас

Училищен учебен план за 12 б клас

 

 

Учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 7 клас

Училищен учебен план за 8 клас

Училищен учебен план за 9 клас

Училищен учебен план за 10 клас

Училищен учебен план за 11 клас

Училищен учебен план за 12 клас

Учебна 2021/2022 година

Училищни учебни планове за 1. клас

Училищни учебни планове за 2. клас

Училищни учебни планове за 3. клас

Училищни учебни планове за 4. клас

Училищни учебни планове за 5. клас

Училищни учебни планове за 6. клас

Училищни учебни планове за 7. клас

Училищни учебни планове за 8. клас

Училищни учебни планове за 9. клас

Училищни учебни планове за 10. клас

Училищни учебни планове за 11. клас

Училищни учебни планове за 12. клас

Учебна 2020/2021 година

Училищни учебни планове за 1. клас

Училищни учебни планове за 2. клас

Училищни учебни планове за 3. клас

Училищни учебни планове за 4. клас

Училищни учебни планове за 5. клас

Училищни учебни планове за 6. клас

Училищни учебни планове за 7. клас

Училищни учебни планове за 8. клас

Училищни учебни планове за 9. клас

Училищен учебен план за 10. клас

Училищен учебен план за 11. клас

Училищни учебни планове за 12. клас

Учебна 2019/2020 година

Училищни учебни планове за 1. клас

Училищни учебни планове за 2. клас

Училищни учебни планове за 3. клас

Училищни учебни планове за 4. клас

Училищни учебни планове за 5. клас

Училищни учебни планове за 6. клас

Училищни учебни планове за 7. клас

Училищни учебни планове за 8. клас

Училищен учебен план за 9. клас

Училищен учебен план за 10. клас

Училищни учебни планове за 11. клас

Училищни учебни планове за 12. клас

Учебна 2018/2019 година

Училищни учебни планове за 1. клас

Училищни учебни планове за 2. клас

Училищни учебни планове за 3. клас

Училищни учебни планове за 4. клас

Училищни учебни планове за 5. клас

Училищни учебни планове за 6. клас

Училищни учебни планове за 7. клас

Училищен учебен план за 8. клас

Училищен учебен план за 9. клас

Училищни учебни планове за 10. клас

Училищни учебни планове за 11. клас

Училищни учебни планове за 12. клас