Разпределение на новоприети ученици по паралелки

Вх. №/Датакласкл. ръководител
1ВК-1078/12.07.2022 г.3 бГ. Меракова
2ВК-1113/11.08.2022 г.3 дВ. Терзиева
3ВК-1130/25.08.2022 г.3 вА. Валявичарска
4ВК-1129/25.08.2022 г.3 бГ. Меракова
5ВК-1138/31.08.2022 г.3 гИ. Мастравчиева
6ВК-1084/14.07.2022 г.4 дВ. Ценова
7ВК-952/17.06.2022 г.4 вМ. Михова
8ВК-949/17.06.2022 г.5 гД. Тума
9ВК-1022/28.06.2022 г.5 гД. Тума
10ВК-995/23.06.2022 г.5 гД. Тума
11ВК-937/15.06.2022 г.5 аИв. Дуков
12ВК-1114/11.08.2022 г.5 аИв. Дуков
13ВК-1093/20.07.2022 г.5 гД. Тума
14ВК-1100/27.07.2022 г.5 бД. Василева
15ВК-1085/14.07.2022 г.5 бД. Василева
16ВК-1136/30.08.2022 г.5 бД. Василева
17ВК-1150/08.09.2022 г.5 аИв. Дуков
18ВК-1153/08.09.2022 г.5 аИв. Дуков
19ВК-1143/01.09.2022 г.9 аН. Йорданова
20ВК-1038/01.07.2022 г.9 аН. Йорданова
Прочети

Класиране за обявено свободно място за ученици, кандидатстващи след VII клас

Списък на класираните

ученици след VII клас

 след четвърто класиране

за учебната 2022/2023 година

36 СУ „Максим Горки“

Природни науки – АЕ интензивно изучаване ИтЕ

№ по редВходящ №Бал
11081-59205.25
Прочети

Класиране за обявено свободно място за ученици, кандидатстващи след VII клас

Списък на класираните

ученици след VII клас

 след четвърто класиране

за учебната 2022/2023 година

36 СУ „Максим Горки“

Природни науки – АЕ интензивно изучаване ИтЕ

№ по редВходящ №Бал
11081-56208.50
резерви
11081-57173.50
Прочети

Информация за незаети места след четвърти етап на класиране за учебната 2022/2023г.

36 СУ „Макси Горки“ обявява следните свободни места:

Паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език – няма свободни места;

Паралелка „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език – 1 място.

Подаване на документи – от 07.09.2022г. до 08.09.2022г. вкл. от 8.00 до 16.00ч. в 36 СУ

Класиране – 09.09.2022г. – 12.00 ч.

Записване на приетите ученици – 12.09.2022г. – от 9.30ч до 16.00ч.

От ръководството

Прочети