Олимпиада по Италиански език – областен кръг

Олимпиада по Италиански език – областен кръг ще се проведе в 36 СУ „М. Горки“, адрес: гр. София, ул. „Пирински проход“ №35, на 15.02.2020г. (събота) от 9.00 ч.

Квесторите и четците от следните училища: 105 СУ; 23 СУ; НУККЛИИЕК и 36 СУ да са явят в 8.00 ч.

Учениците, класирани за областния кръг да се явят не по-късно от 8.30 ч.

Членовете на комисията за проверка и оценка на писмените работи да са явят в 36 СУ на 15.02.2020г. в 15.30 ч. (още…)

Прочетете

Уважаеми ученици и родители,

5 февруари 2020 г.- междусрочна ваканция.

Начало на втория учебен срок за учениците от I-XII клас – 6 февруари 2020 г. – редовни занятия при следния график:

I смяна:

1.клас – от 8.30 ч.

4.клас – от 8.20 ч.

7.клас, 8.клас, 9.клас, 10.клас, 11.клас, 12.клас –от 7.30 ч.

II смяна:

2.клас, 3.клас, 5.клас, 6.клас – от 13.30 ч.

Седмичното разписание за втория учебен срок на класовете ще бъде публикувано в електронния дневник. (още…)

Прочетете

Грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Прочетете