Занимания по интереси 2018-2019

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас (още…)

Прочетете

Благодарствено писмо от сдружение „Василица“

Коледна мисия_2018 (9)

Екипът на сдружение „Василица“ изказва благодарност към учениците от 36 СУ „Максим Горки“ за участието им в мисиите „Ангелска Елха“ и „Подари шал, шапка, (още…)

Прочетете

Съобщение

за предприети действия в 36 СУ за намаляване риска от вредните последици за здравето на учениците, заради вредни вещества във въздуха над допустимите норми, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология  на територията на гр.София за 20 и 21 декември 2018 г.

Повече информация ТУК

Прочетете