гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

ЗА ДА ПОЗНАВАМЕ И ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ Образователен проект в 36 СУ „М. Горки“