ЗА ДА ПОЗНАВАМЕ И ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ Образователен проект в 36 СУ „М. Горки“