гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Обществен съвет

Решения от заседание на Обществен съвет 36 СУ от 14.03.2017 г.

Акценти за заседание на Обществен съвет на 36 СУ – 14 март 2017 (вторник) от 18 часа

На 29.11.2016 г. в 36 СУ „М. Горки“ се състоя среща на ръководството на училището с родителските ядра на всички паралелки. Съгласно чл. 270 от ЗПУО се учреди Обществен съвет с членове:

  1. Калин Николаев Николов – зам. кмет на р-н „Красно село“
  2. Ива Христова Карашенска
  3. Недина Павлова Найденова
  4. Николай Георгиев Цилев – секретар
  5. Пламен Митев Кораменов
  6. Мариана Тодорова Николова – председател
  7. Румяна Любомирова Рачева

Резервни членове:

  1. Даниела Бориславова Лозанова
  2. Албена Емануилова Димитрова